+

HỎI ĐÁP

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

BẢO MẬT THÔNG TIN

Nguyên tắc chung

Bản Quy chế này áp dụng cho các doanh nghiệp và cá nhân (gọi tắt là thành viên) khi tham gia các mua sắm hoặc tìm hiểu thông tin sản phẩm tại website: www.ledanhkhang.com

Website www.ledanhkhang.com do Công ty TNHH Thương mai và Xuất nhập khẩu Anh Khang là đơn vị chủ quản, chịu trách nhiêm và thực hiện các giao dịch liên quan đến mua sắm sản phẩm.

Quy định chung

Thành viên khi tham gia mua sắm hoặc bình luận, đánh giá sản phẩm phải cung cấp 1 số thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng... để chúng tôi tiện liên hệ vào giao hàng.

Thành viên có thể mua hàng trên trang web để sử dụng cho chính bạn, hoặc làm một món quà cho người khác.

Công ty TNHH Thương mai và Xuất nhập khẩu Anh Khang  có quyền sử dụng các thông tin các nhân mà thành viên để lại website thông tin mua hàng, hoặc bình luận để thực hiện việc chăm sóc khách hàng, quảng cáo chương trình khuyến mãi mà chúng tôi hiện có.
 
1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
 
www.ledanhkhang.com không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

- Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ hàng hóa do chúng tôi cung cấp.

 2. Phạm vi sử dụng thông tin
 
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được www.ledanhkhang.com sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

- Hỗ trợ khách hàng

- Cung cấp thông tin l